Privacy

PRIVACY

 

www.123autoschade.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt 123AutoSchade.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van 123AutoSchade.nl. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, die u kunt vinden op www.123autoschade.nl/algemene-voorwaarden

 

1. Wie is 123AutoSchade.nl

123AutoSchade.nl heeft een Website ontwikkeld door middel waarvan auto-eigenaren met schadeherstellers in contact kunnen komen. Nadat een potentiële opdrachtgever een schaderapport met foto’s via de Website heeft geüpload, kunnen schadeherstellers een offerte opstellen, welke via de Website in het Account van de potentiële opdrachtgever wordt getoond. Vervolgens kunnen deze Opdrachtgever en de Reparateur een overeenkomst aangaan tot het herstellen van de schade. Daarvoor zal de Opdrachtgever de Reparateur een vergoeding betalen. 123AutoSchade.nl wordt zelf geen partij bij deze overeenkomst.

 

Ten aanzien van de persoonsgegevens die de Opdrachtgevers en de Reparateurs op de Website invoeren, wordt 123AutoSchade.nl als verantwoordelijke aangemerkt. Ten aanzien van de persoonsgegevens die een Opdrachtgever in een Aanvraag vermeldt, welke gegevens vervolgens door een Reparateur worden verwerkt, is de Reparateur zelfstandig verantwoordelijk.

 

123AutoSchade.nl is gevestigd te (7414 XC) Deventer aan de Marsmangaarde 10, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08181603.

 

2. Welke informatie wordt door 123AutoSchade.nl verzameld en verwerkt?

Je kunt je als Opdrachtgever of als Reparateur bij 123AutoSchade.nl registreren. Als je je als Opdrachtgever registreert en je een schaderapport wilt uploaden, vragen we je de volgende persoonsgegevens met ons te delen:

je naam;

je adres en woonplaats;

je postcode;

je e-mailadres en telefoonnummer;

het kenteken van de beschadigde auto die je wenst te laten repareren.

 

Als je je als Reparateur bij 123AutoSchade.nl registreert, vragen we je om de volgende gegevens achter te laten:

de naam van jouw herstelbedrijf;

de naam van de contactpersoon van het bedrijf;

het telefoonnummer en e-mailadres waar we je op kunnen bereiken;

jouw inschrijfnummer bij de vereniging FOCWA.

 

123AutoSchade.nl kan je als Reparateur eventueel vragen om aanvullende financiële of bedrijfsgegevens te overleggen.

 

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Dienst van 123AutoSchade.nl optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft 123AutoSchade.nl bepaalde informatie nodig. 123AutoSchade.nl verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op de Website bezoekt.

 

Voor zover 123AutoSchade.nl deze informatie gebruikt, is deze altijd geanonimiseerd.

 

Kinderen onder 18 jaar

Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

 

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt 123AutoSchade.nl ze?

Door gebruik van 123AutoSchade.nl kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan door 123AutoSchade.nl toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van 123AutoSchade.nl kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

 

Bij het gebruik van 123AutoSchade.nl kunnen eigen cookies van 123AutoSchade.nl en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor 123AutoSchade.nl, worden door 123AutoSchade.nl op jouw computer opgeslagen en 123AutoSchade.nl heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door 123AutoSchade.nl bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden.

 

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat 123AutoSchade.nl geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze ‘third party cookies’. 123AutoSchade.nl kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden.

 

De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

 

Cookies van 123AutoSchade.nl

123AutoSchade.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om jouw gebruik van de website op een gebruiksvriendelijke wijze mogelijk te maken. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies jouw postcode na het invullen daarvan op de homepage.

 

Naast functionele cookies plaatst 123AutoSchade.nl cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw gebruik van de website prettiger te maken, door bijvoorbeeld ingevulde formulieren te onthouden. 123AutoSchade.nl kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

 

Cookies van derde partijen

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt 123AutoSchade.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan 123AutoSchade.nl verstrekt. 123AutoSchade.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan 123AutoSchade.nl zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

 

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

 

Tracking cookies

Ook kunnen er zogenaamde tracking cookies door derden worden geïnstalleerd. Met deze tracking cookies kunnen deze derden jou ook op andere websites herkennen. Door middel van deze cookies kunnen bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties worden getoond, die op basis van jouw surfgedrag het beste bij jou aansluiten.

 

Cookies verwijderen

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van 123AutoSchade.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van 123AutoSchade.nl gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) 123AutoSchade.nl. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen. Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

 

4. Voor welke doeleinden zal 123AutoSchade.nl informatie over jou verwerken?

Doeleinden

123AutoSchade.nl kan met de volgende doeleinden gegevens over jou verwerken:

 

om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;

om schaderapporten te kunnen verzenden;

om offertes te kunnen verzenden;

om een overeenkomst tot het verrichten van Werk tot stand te brengen;

om factureren voor haar dienstverlening aan Reparateurs te verzenden;

om je informatie toe te zenden omtrent de eigen (aanvullende) diensten van 123AutoSchade.nl;

om geanonimiseerde statistische data op te stellen;

om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daar toestemming voor hebt gegeven of op basis van wet- of regelgeving.

 

123AutoSchade.nl wil je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal 123AutoSchade.nl dat daarom aan jou laten weten. Ook kan 123AutoSchade.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

 

Mocht je geen e-mailberichten van 123AutoSchade.nl willen ontvangen, dan kun je je afmelden via info@123autoschade.nl. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door 123AutoSchade.nl aan jou wordt gestuurd opgenomen.

 

123AutoSchade.nl gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van 123AutoSchade.nl. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

 

5. Op welke wijze beschermt 123AutoSchade.nl jouw persoonlijke informatie?

123AutoSchade.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

123AutoSchade.nl en andere sites

Op de Website tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. 123AutoSchade.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account. Als je als Opdrachtgever of Reparateur wilt weten welke gegevens 123AutoSchade.nl over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je contact opnemen met ons via 084 – 003 72 73 of info@123autoschade.nl Gegevens over jou zullen nooit langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

 

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

 

8. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@123autoschade.nl.